Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.
https://forms.rubi.cat
Contacta amb Administrador de Formularis i Enquestes Web de l'Ajuntament de Rubí (mge@ajrubi.cat) per obtenir més informació.